Image
Можем да проектираме, доставим, монтираме и въведем вашата централа в експлоатация от проектирането до решението по институциите.

GDRP - Политика за защита на личните данни

Поверителност и лични данни

  1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
    Вашите лични данни се съхраняват и използват съобразено Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данните (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.
  2. ЛИЧНИ ДАННИ
    1. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
  3. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи по съответния ред или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
  4. При попълване на формуляра за контакт с нас, биват събирани следните данни:

3.1. В случай на физическо лице СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД събира следната информация за клиента както следва:
Телефонен номер за контакти;
Електронна поща;
Име и фамилия на лицето за контакти;
Адрес за доставка;

3.2. В случай, че купувачът е фирма, се попълват и данните за фирмата както следва:
Име на фирмата;
Данъчен номер;
Адрес
МОЛ на фирмата;
Адрес за доставка;

3.3. При попълване на формата за контакти, се използва следната информация:

Име
Електронна поща
Телефон
Адрес за доставка/ до офис на куриерска фирма или адрес посочен от клиента/

  1. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД си запазва правото да съхранява на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му с цел подобряване производителността на сайта и услугите предоставяни от него.
Solar Power Eu - соларни панели и инвертори

Можем да проектираме, доставим, монтираме и въведем вашата централа в експлоатация от проектирането до решението по институциите.

За връзка с нас

Информация

Абонамент

Абонирайте се за актуални предложения и оферти.

Your Cart

Поръчката е празна

Your Wishlist

Списъкът с желани продукти е празен

Login