Image
Можем да проектираме, доставим, монтираме и въведем вашата централа в експлоатация от проектирането до решението по институциите.

Пощенска банка изгради собствена фотоволтаична електроцентрала

Пощенска банка изгради собствена фотоволтаична електроцентрала

 Пощенска банка изгради фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрива на сградата на Централното си управление с обща инсталирана мощност от 388 kWp, съобщават от банката.

Очаква се годишно производството на зелена енергия да достигне 432 хиляди кВтч, като в дните с интензивно слънцегреене произведеното от централата електричество ще покрива поне 30% от консумираната от сградата за едно денонощие електрическа енергия. Реализацията на мащабния фотоволтаичен проект дава редица предимства, като позволява на компанията да намали още повече въглеродния си отпечатък и същевременно мотивира служителите да бъдат по-отговорни. Идеята за проекта е разработена в унисон с ESG стратегическата визия на Пощенска банка, в която са изложени основните принципи, на които се основава корпоративната ѝ философия за развитие както в непосредствено бъдеще, така и в дългосрочен план.

Опазването на околната среда, борбата с климатичните промени и редуцирането на въглеродния отпечатък са основен приоритет за дейността на Пощенска банка. Като отговорна финансова институция и водещ фактор в нововъведенията и формирането на посоките на развитие на сектора в страната, банката отчита значението на екологичните и климатичните аспекти от дейността си в процеса на вземането на ключовите управленски решения. Финансовата институция вярва, че климатичните промени и свързаните с тях предизвикателства за прехода към нисковъглеродна икономика откриват широк спектър от възможности, които всеки отговорен бизнес трябва да прилага в дейността си. Ползите от новоизградения парк от соларни панели в сградата на Централно управление на Пощенска банка са забележителни – на годишна база проектът дава възможност за спестяване на около 173 т въглища в околната среда, избегнатите въглеродни емисии биха били около 205 т, а дърветата, които би трябвало да се засадят за преработката им, са близо 300 броя.

Пощенска банка финализира сделката по придобиването на бизнеса на „БНП Париба Лични финанси"

„От позицията си на лидер в банковия сектор в страната ние съзнаваме своята важна роля да бъдем дейни участници в зеления преход по пътя към устойчивост. През последните няколко години предприехме значителни стъпки и осъществихме ценни инициативи, с които изразяваме готовността си да изпълняваме своята ключова роля в прехода към нисковъглеродна и устойчива икономика по пътя към постигането на дългосрочни национални и глобални цели. Отборният дух, емпатията и социалната отговорност ни обединяват не само в ежедневната ни дейност, но и в ангажиментите ни към общественополезни каузи. Изграждането на зелено самосъзнание е част от нашите корпоративни ценности и точно затова целият ни екип полага непрекъснати усилия и осъзнати действия по пътя към зелена икономика за повишаване на качеството на живота ни и бъдещето на нашата планета", коментират от Пощенска банка.

Пощенска банка реализира своята ESG стратегическа визия с фокус върху приоритети, които ѝ позволяват да предлага най-добрите устойчиви продукти, услуги, концепции и решения. Институцията акцентира върху устойчивото въздействие от дейността си, посреща с иновативен подход изискванията на пазара и същевременно следи отблизо ESG предизвикателствата пред своята дейност.

През последните 12 години Пощенска банка постигна значителна оптимизация на ресурсите, които използва в дейността си и внедри множество дигитални решения и продукти, подобрявайки своя въглероден отпечатък и намалявайки съществено консумацията на електричество, хартия и вода. Финансовата институция постоянно обновява служебния си автопарк, като само през миналата година е инвестирала в над 50 автомобила с хибридно захранване и очаква ново сериозно попълнение от еко автомобили през тази година. Успоредно с проекта за новоизградената фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди на сградата на Централното управление на Пощенска банка, работните офиси и помещения в нея, както и в клоновата мрежа в цялата страна, са в процес на цялостно обновяване. Внедряването на екологично чисти, рециклируеми материали в подобрените банкови пространства, инсталирането на модерно LED осветление, както и въвеждането на най-ново поколение по-ефективни и екологични климатични системи, са само част от устойчивите действия на Пощенска банка по пътя към зелена икономика.

Пощенска банка получи зелена светлина за покупката на Банка Пиреос

С визия за общото бъдеще на цялото общество и в подкрепа на своите клиенти и партньори, Пощенска банка разполага със Зелен борд и звено „Екологичен офис" в рамките на организационната си структура. Те работят за защита на околната среда както по отношение на ограничаването на вътрешното потребление на ресурсите, така и спрямо своята финансираща дейност. Институцията е член на Финансовата инициатива на ООН за околната среда и първата и единствената банка в България, която се присъедини към Принципите за отговорно банкиране, лансирани от тази организация. По този начин компанията получава достъп до ресурси, до най-добрите практики и международния експертен опит в областта на ESG.

Финансовата институция разполага и с многопластова политика за корпоративна социална отговорност, като всяка година заедно със своите служители банката реализира множество зелени проекти и инвестира в инициативи, свързани с насърчаване на образованието, спорта и предприемачеството у нас. Ангажираността ѝ в областта на опазването на околната среда многократно бива отличавана в различни конкурси за устойчиви инициативи, като в последното издание на „Най-зелените компании в България" на b2b Media през 2023 г. Пощенска банка спечели приз в категорията „Лидер в зелените инициативи" за цялостния си принос към устойчивото бизнес развитие и изграждането на зелено самосъзнание.

Инвестиции в слънчева енергия
Solar Power Eu - соларни панели и инвертори

Можем да проектираме, доставим, монтираме и въведем вашата централа в експлоатация от проектирането до решението по институциите.

За връзка с нас

Информация

Абонамент

Абонирайте се за актуални предложения и оферти.

Your Cart

Поръчката е празна

Your Wishlist

Списъкът с желани продукти е празен

Login